Gezicht op Bergen 1794

Home / Bronnen / Gezicht op Bergen 1794    |    Terug

Gezicht op Bergen

Op deze prent van J. Bulthuis uit 1794 zien we het dorpsgezicht van Bergen in 1794. Vanaf 1795 vonden er ook in Bergen grote bestuurlijke veranderingen plaats als gevolg van de Bataafse Revolutie. Mannen van 20 jaar of ouder en met een eigen inkomen, mochten na het afleggen van een eed (afb. 2) zelf hun bestuurders kiezen door te stemmen.

In Bergen werden op 29 maart 1796 nieuwe bestuurders gekozen. Het stemmen gebeurde in de Ruïnekerk, dat prominent op de prent is afgebeeld. Oude bestuurders werden uit hun functie gezet en taken overgedragen aan de nieuwe bestuurders. Ditmaal werden er ook bestuurders gekozen die katholiek waren. Eerder waren die posities alleen maar weggelegd voor protestanten. Er werd dus gebroken met de oude tradities.

Tussen 1796 en 1801 werd er zeven keer in de kerk gestemd: voor de afgevaardigden in ver-schillende bestuursorganen (lokaal, provinciaal en landelijk) en over het steunen van nieuwe staatsregelingen en grondwetten. In een lastbrief werd uiteindelijk de uitkomst van de stemming vastgelegd en ten uitvoer opgedragen.

Het afleggen van de eed, en daarmee het afzweren van de oude orde, was niet alleen nodig om te mogen stemmen of verkiesbaar te zijn. Ook voor het bekleden van uiteenlopende beroepen moest men zich officieel uitspreken tegen het ancien régime. Op 14 april 1795 werd vast-gelegd voor welke functies een eed moest worden afgelegd. Dat waren:

Alle bestuurders
de pastoor
De collecteurs
De houtvester
De strandvonder
De kerkmeester
De weesmeester
De armenmeester
De vroedvrouw
De biersteker
Alle bakkers
Alle winkeliers
De gerechtsbode
Gemeente dienaar
De veeschutters
De molenmeester

Maker: J. Bulthuis
Datering: 1794
Collectie: Beeldcollectie Regionaal archief Alkmaar
Nummer: PR 1000939
Link: https://hdl.handle.net/21.12106/d12a5c51-341c-48cf-9c58-ce4910bf72e4
Regionaal Archief Alkmaar

Het Regionaal Archief Alkmaar beheert archieven uit een deel van Noord-Holland. De studiezaal is gevestigd aan de Bergerweg 1, 1815 AC Alkmaar. Veel informatie is ook te vinden op de website www.archiefalkmaar.nl. 

Heb je een opmerking of vraag over deze bron? Of een suggestie voor een nieuwe bron, onderwerp of thema? Laat het ons weten via educatie@archiefalkmaar.nl.
  Onderdeel van thema's

Geschiedenislokaal Regionaal Archief

Gezicht op Bergen 1794

Tijdvak: Tijd van pruiken en revoluties (1700-1800)


Omschrijving

Gezicht op Bergen

Op deze prent van J. Bulthuis uit 1794 zien we het dorpsgezicht van Bergen in 1794. Vanaf 1795 vonden er ook in Bergen grote bestuurlijke veranderingen plaats als gevolg van de Bataafse Revolutie. Mannen van 20 jaar of ouder en met een eigen inkomen, mochten na het afleggen van een eed (afb. 2) zelf hun bestuurders kiezen door te stemmen.

In Bergen werden op 29 maart 1796 nieuwe bestuurders gekozen. Het stemmen gebeurde in de Ruïnekerk, dat prominent op de prent is afgebeeld. Oude bestuurders werden uit hun functie gezet en taken overgedragen aan de nieuwe bestuurders. Ditmaal werden er ook bestuurders gekozen die katholiek waren. Eerder waren die posities alleen maar weggelegd voor protestanten. Er werd dus gebroken met de oude tradities.

Tussen 1796 en 1801 werd er zeven keer in de kerk gestemd: voor de afgevaardigden in ver-schillende bestuursorganen (lokaal, provinciaal en landelijk) en over het steunen van nieuwe staatsregelingen en grondwetten. In een lastbrief werd uiteindelijk de uitkomst van de stemming vastgelegd en ten uitvoer opgedragen.

Het afleggen van de eed, en daarmee het afzweren van de oude orde, was niet alleen nodig om te mogen stemmen of verkiesbaar te zijn. Ook voor het bekleden van uiteenlopende beroepen moest men zich officieel uitspreken tegen het ancien régime. Op 14 april 1795 werd vast-gelegd voor welke functies een eed moest worden afgelegd. Dat waren:

Alle bestuurders
de pastoor
De collecteurs
De houtvester
De strandvonder
De kerkmeester
De weesmeester
De armenmeester
De vroedvrouw
De biersteker
Alle bakkers
Alle winkeliers
De gerechtsbode
Gemeente dienaar
De veeschutters
De molenmeester

Maker: J. Bulthuis
Datering: 1794
Collectie: Beeldcollectie Regionaal archief Alkmaar
Nummer: PR 1000939
Link: https://hdl.handle.net/21.12106/d12a5c51-341c-48cf-9c58-ce4910bf72e4

Regionaal Archief Alkmaar

Het Regionaal Archief Alkmaar beheert archieven uit een deel van Noord-Holland. De studiezaal is gevestigd aan de Bergerweg 1, 1815 AC Alkmaar. Veel informatie is ook te vinden op de website www.archiefalkmaar.nl. 

Trefwoorden

Bergen
ancien régime
Bataafse Republiek
democratie
verkiezingen