Inkwartiering van Duitse militairen

Home / Bronnen / Inkwartiering van Duitse militairen    |    Terug
Inkwartiering van Duitse militairen
   
   
 
 
 

Inkwartiering van Duitse militairen

Je was tijdens de bezetting verplicht om onderdak te bieden aan soldaten. Dat huisvesten van soldaten noem je inkwartiering. En die inkwartiering werd dus ‘gevorderd’: als je opdracht kreeg om soldaten onderdak te geven, dan moest je dat doen. 

Dit is een vordering tot inkwartiering bij A.C. Beets te Middenmeer in augustus 1940. Hij moest onderdak verlenen aan 13 militairen en 3 paarden. Het is een bijzonder briefje als je let op de datum waarop de inkwartiering ingaat en de datum van de ondertekening. En kwam de vordering van de burgemeester of van de Duitse Weermacht?

Het was ook een bijzondere plek. Het perceel H10 aan de Westermiddenmeerweg was oorspronkelijk bedoeld als vliegveld. In 1939 werden er een huis en schuur gebouwd voor veehandelaar en schapenhouder A.C. Beets. Toen Nederland mobiliseerde werden funderingen gestort voor hangars en loodsen die er verder niet kwamen. Op 10 mei moest de familie Beets plaats maken voor militaire bezetting. Ze gingen voorlopig wonen in Wieringerwerf.

Het Duitse leger heeft het oude vliegveld overgenomen om er een schijnvliegveld van te maken. Het terrein moest dus ook bewaakt worden. Daarom werd inkwartiering gevorderd in het huis van Beets. Maar in augustus 1940 woonde Beets al niet meer op de Westermiddenmeerweg. Het gaat hier dus eigenlijk niet om inkwartiering, maar om overname van het huis door de 13 militairen. Vandaar dat het ‘zonder voeding’ is - er woonde niemand meer toen de militairen kwamen.

Onder deze link een foto van de ingekwartierde Duitse militairen.

 

Datering: 1940-08-29
Collectie: RAA, Inventaris van het archief van de gemeente Wieringermeer, (1930) 1938-1985 (1989)
Nummer: 1681
Link: https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/search/list/keywords/inkwartiering/withscans/0/findingaid/0623/start/0/limit/10/flimit/5
Regionaal Archief Alkmaar

Het Regionaal Archief Alkmaar beheert archieven uit een deel van Noord-Holland. De studiezaal is gevestigd aan de Bergerweg 1, 1815 AC Alkmaar. Veel informatie is ook te vinden op de website www.archiefalkmaar.nl. 

Heb je een opmerking of vraag over deze bron? Of een suggestie voor een nieuwe bron, onderwerp of thema? Laat het ons weten via educatie@archiefalkmaar.nl.
  Onderdeel van thema's

Geschiedenislokaal Regionaal Archief

Inkwartiering van Duitse militairen

Tijdvak: Tijd van wereldoorlogen (1900-1950)


Omschrijving

Inkwartiering van Duitse militairen

Je was tijdens de bezetting verplicht om onderdak te bieden aan soldaten. Dat huisvesten van soldaten noem je inkwartiering. En die inkwartiering werd dus ‘gevorderd’: als je opdracht kreeg om soldaten onderdak te geven, dan moest je dat doen. 

Dit is een vordering tot inkwartiering bij A.C. Beets te Middenmeer in augustus 1940. Hij moest onderdak verlenen aan 13 militairen en 3 paarden. Het is een bijzonder briefje als je let op de datum waarop de inkwartiering ingaat en de datum van de ondertekening. En kwam de vordering van de burgemeester of van de Duitse Weermacht?

Het was ook een bijzondere plek. Het perceel H10 aan de Westermiddenmeerweg was oorspronkelijk bedoeld als vliegveld. In 1939 werden er een huis en schuur gebouwd voor veehandelaar en schapenhouder A.C. Beets. Toen Nederland mobiliseerde werden funderingen gestort voor hangars en loodsen die er verder niet kwamen. Op 10 mei moest de familie Beets plaats maken voor militaire bezetting. Ze gingen voorlopig wonen in Wieringerwerf.

Het Duitse leger heeft het oude vliegveld overgenomen om er een schijnvliegveld van te maken. Het terrein moest dus ook bewaakt worden. Daarom werd inkwartiering gevorderd in het huis van Beets. Maar in augustus 1940 woonde Beets al niet meer op de Westermiddenmeerweg. Het gaat hier dus eigenlijk niet om inkwartiering, maar om overname van het huis door de 13 militairen. Vandaar dat het ‘zonder voeding’ is - er woonde niemand meer toen de militairen kwamen.

Onder deze link een foto van de ingekwartierde Duitse militairen.

 

Datering: 1940-08-29
Collectie: RAA, Inventaris van het archief van de gemeente Wieringermeer, (1930) 1938-1985 (1989)
Nummer: 1681
Link: https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/search/list/keywords/inkwartiering/withscans/0/findingaid/0623/start/0/limit/10/flimit/5

Regionaal Archief Alkmaar

Het Regionaal Archief Alkmaar beheert archieven uit een deel van Noord-Holland. De studiezaal is gevestigd aan de Bergerweg 1, 1815 AC Alkmaar. Veel informatie is ook te vinden op de website www.archiefalkmaar.nl. 

Trefwoorden

Tweede Wereldoorlog
bronnenkritiek
dagelijks leven
Duitse militairen
oorlogvoering