Lastbrief Bergen 1799

Home / Bronnen / Lastbrief Bergen 1799    |    Terug
Lastbrief Bergen 1799
   
   
 
 
 
 
 
Transcriptie
Lastbrieff! Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap De Grondvergadering van Bergen stemt tot Vertegenwoordiging des Bataafschen volks Cornelis van Foreest, en tot desselfs Plaatsvervanger L. T. de Kempenaar. en ten einde deeze, stemming, volgend Staats- regeling van kragt zij, ontbied zij den Burger Joost Ivangh om als kiezer; en den Burger Jan Leijsen, des noods als Plaatsvervanger van haaren wege op de Districts-Vergadering te Alkmaar te verschijnen Actum in de Grondvergadering gehouden te Bergen den 28ste Maij 17 c negen en negentigh; en ten oirconde [oorkonde] door den Voorzitter en drie leeden der grondvergadering geteekend Geviseerd en in orde bevonden door het administratief bestuur den stad Alkmaar op den 31e meij 1799 [J. van der Hooff] | Arend Puffius / Jan Roos / Gerr de Boer / Klaas Punt

Lastbrief Bergen

In deze lastbrief (ook wel bevelschrift of mandaat) wordt op 28 mei 1799 door de grondvergadering van Bergen (per 500 inwoners is er één grondvergadering) vastgesteld dat zij Cornelis van Foreest kiezen als vertegenwoordiger in het nationale Vertegenwoordigend Lichaam. Dat was de hoogste volksvertegenwoordiging van de Bataafse Republiek tussen 1798 en 1801.

Per 20.000 inwoners was er één lid in het Vertegenwoordigend Lichaam. Zo’n lid werd uiteindelijk vanuit de grotere districtsvergadering gekozen. De volksvertegenwoordiging werd dus ‘getrapt’ verkozen, zoals dat nu nog bestaat voor de Eerste Kamer.

Het Lichaam was verantwoordelijk voor het maken, wijzigen en afschaffen van wetten in naam van het gehele volk. Tevens besluit het over oorlogsvoering en verdragen en stelt het de jaarlijkse begroting en belastingen vast. Na de eerste bijeenkomst verdeelde het Lichaam zich in twee Kamers. De Eerste Kamer telde 64 leden, de Tweede Kamer 30 leden. De leden (representanten) werden aangeduid als 'burger'. Behalve een lid werd in ieder district tevens een plaatsvervanger gekozen. In de lastbrief lees je dat Bergen koos voor L.T. de Kempenaer. Die moest dan de plaats innemen van Cornelis van Foreest als hij in meerdere districten was gekozen, ontslag nam of overleed. Op weigering om zitting te nemen in het Vertegenwoordigend Lichaam stond als straf het verlies van het kiesrecht.

Cornelis van Foreest bereikte na deze verkiezing overigens een hoge positie in de volksvertegenwoordiging: in 1800 was hij voorzitter van de algemene vergadering van de beide Kamers.  

 

Datering: 1799-05-28
Collectie: Archief van de gemeente Bergen 1464-1813 (lastbrief) // Bibliotheekcollectie RAA (kaart)
Nummer: 27 (brief) // 24 C 3 (kaart)
Link: https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/cd9244f08c803110b360228145f28970
Regionaal Archief Alkmaar

Het Regionaal Archief Alkmaar beheert archieven uit een deel van Noord-Holland. De studiezaal is gevestigd aan de Bergerweg 1, 1815 AC Alkmaar. Veel informatie is ook te vinden op de website www.archiefalkmaar.nl. 

Heb je een opmerking of vraag over deze bron? Of een suggestie voor een nieuwe bron, onderwerp of thema? Laat het ons weten via educatie@archiefalkmaar.nl.
  Onderdeel van thema's

Geschiedenislokaal Regionaal Archief

Lastbrief Bergen 1799

Tijdvak: Tijd van pruiken en revoluties (1700-1800)


Omschrijving

Lastbrief Bergen

In deze lastbrief (ook wel bevelschrift of mandaat) wordt op 28 mei 1799 door de grondvergadering van Bergen (per 500 inwoners is er één grondvergadering) vastgesteld dat zij Cornelis van Foreest kiezen als vertegenwoordiger in het nationale Vertegenwoordigend Lichaam. Dat was de hoogste volksvertegenwoordiging van de Bataafse Republiek tussen 1798 en 1801.

Per 20.000 inwoners was er één lid in het Vertegenwoordigend Lichaam. Zo’n lid werd uiteindelijk vanuit de grotere districtsvergadering gekozen. De volksvertegenwoordiging werd dus ‘getrapt’ verkozen, zoals dat nu nog bestaat voor de Eerste Kamer.

Het Lichaam was verantwoordelijk voor het maken, wijzigen en afschaffen van wetten in naam van het gehele volk. Tevens besluit het over oorlogsvoering en verdragen en stelt het de jaarlijkse begroting en belastingen vast. Na de eerste bijeenkomst verdeelde het Lichaam zich in twee Kamers. De Eerste Kamer telde 64 leden, de Tweede Kamer 30 leden. De leden (representanten) werden aangeduid als 'burger'. Behalve een lid werd in ieder district tevens een plaatsvervanger gekozen. In de lastbrief lees je dat Bergen koos voor L.T. de Kempenaer. Die moest dan de plaats innemen van Cornelis van Foreest als hij in meerdere districten was gekozen, ontslag nam of overleed. Op weigering om zitting te nemen in het Vertegenwoordigend Lichaam stond als straf het verlies van het kiesrecht.

Cornelis van Foreest bereikte na deze verkiezing overigens een hoge positie in de volksvertegenwoordiging: in 1800 was hij voorzitter van de algemene vergadering van de beide Kamers.  

 

Datering: 1799-05-28
Collectie: Archief van de gemeente Bergen 1464-1813 (lastbrief) // Bibliotheekcollectie RAA (kaart)
Nummer: 27 (brief) // 24 C 3 (kaart)
Link: https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/cd9244f08c803110b360228145f28970

Regionaal Archief Alkmaar

Het Regionaal Archief Alkmaar beheert archieven uit een deel van Noord-Holland. De studiezaal is gevestigd aan de Bergerweg 1, 1815 AC Alkmaar. Veel informatie is ook te vinden op de website www.archiefalkmaar.nl. 

Trefwoorden

Bergen
Bataafse Republiek
bestuur
centralisatie
communicatie
democratie