Tijd van monniken en ridders (500-1000)

Home / Tijdvakken / Tijd van monniken en ridders (500-1000)    |    Terug
  • Verspreiding van het christendom in geheel Europa
  • Vrijwel volledige vervanging in West-Europa van de agrarisch-urbane cultuur door een zelfvoorzienende agrarische cultuur, georganiseerd via hofstelsel en horigheid
  • Ontstaan en verspreiding islam
  • Ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur

Geschiedenislokaal Regionaal Archief

Tijd van monniken en ridders (500-1000)

Omschrijving