Tijd van steden en staten (1000-1500)

Home / Tijdvakken / Tijd van steden en staten (1000-1500)    |    Terug
  • De opkomst van handel & ambacht die basis legde voor het herleven van een agrarische urbane samenleving
  • Opkomst stedelijke burgerij en toenemende zelfstandigheid van steden
  • Conflict christelijke wereld over de vraag of de wereldlijke dan wel geestelijke macht het primaat hoorde te hebben
  • Expansie christelijke wereld naar buiten toe, onder andere kruistochten
  • Begin staatsvorming en centralisatie

Geschiedenislokaal Regionaal Archief

Tijd van steden en staten (1000-1500)

Omschrijving