Toegankelijkheid

Home / Toegankelijkheid    |    Terug

Toegankelijkheidsverklaring

Het Regionaal Archief Alkmaar wil voor deze website zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt deze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. 

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 10-12-2020. 
 
Bekende problemen 
Geschiedenislokaalregionaalarchiefalkmaar.nl voldoet momenteel niet aan alle eisen van toegankelijkheid. Dit is bekend bij de leverancier. Momenteel wordt in kaart gebracht op welke punten aanpassingen nodig zijn om te voldoen aan de eisen van toegankelijkheid. 
 
Contact 
Als u ondanks de maatregelen die wij al hebbengenomeneentoegankelijkheidsprobleemervaart op onze website, neem dan contact met ons op via het mailadres info@archiefalkmaar.nl Wij zijn blij met uw feedback. Dit helpt ons bij het continu verbeteren van de site. 


Geschiedenislokaal Regionaal Archief

Toegankelijkheid

Omschrijving

Toegankelijkheidsverklaring

Het Regionaal Archief Alkmaar wil voor deze website zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt deze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. 

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 10-12-2020. 
 
Bekende problemen 
Geschiedenislokaalregionaalarchiefalkmaar.nl voldoet momenteel niet aan alle eisen van toegankelijkheid. Dit is bekend bij de leverancier. Momenteel wordt in kaart gebracht op welke punten aanpassingen nodig zijn om te voldoen aan de eisen van toegankelijkheid. 
 
Contact 
Als u ondanks de maatregelen die wij al hebbengenomeneentoegankelijkheidsprobleemervaart op onze website, neem dan contact met ons op via het mailadres info@archiefalkmaar.nl Wij zijn blij met uw feedback. Dit helpt ons bij het continu verbeteren van de site.