Maximiliaan steunt slachtoffers dijkdoorbraak

Home / Bronnen / Maximiliaan steunt slachtoffers dijkdoorbraak    |    Terug
Maximiliaan steunt slachtoffers dijkdoorbraak
   
   
 
 
 
 
 
Transcriptie
Copie Extract Gratie van den grooten storm ende verlies gevallen in jaer 1509 Maxmiliaan bij der gratie Gods gecosen keyser al tijts vermeerder rijks konink van Germanien Van Hongarijen van Calmatien ende Croatien Ende Kaerle bij derselver gratien Aertshertogen Van Oostenrijck, prince van Spanien, van beyde Siciliën, van Jerusalem hertoge van Bourgon- Yen, van Loth(aringe)n , van Brabant, van Stier, Van Karinten, van Kram, van Limborch, van Lux- Emborch, ende van Gelre, grave van Vlaenderen Van Habsborch, van Tirol, van Artois, van Bour Gonjen, palsgraven, ende van Henegouwen, lant- Grave van Aelsaten, prins van swaren, marck grave van Bourgondien, ende des Heijlili(g)ers rijck van Hollandt, van Zeelandt en Liburch, van Naemen en van Sutphen, grave van Heere van Vrieslandt, van de Windesmaerckt Van portevant van Salvis, van Meghelen on Sen lieve ende getrouwen de hooft gouverneurs Ende tresoriers generael van onsen domeijn Ende finantien saluijt ende dilectie Wij hebben ontfangen de ootnodige supplicatie Van de ingesetenen van Medenblick metten vier Noorder coggen te weten Wognum, Abbekerk Hooertwoude opmeer ende Sybekarspel met Haeren toebehoren inhoudende hoe en inde maent September lestleden overmits grote ende swa- Re stormen onwieder ende hoge vloeden

Maximiliaan steunt slachtoffers dijkdoorbraak

Sinds de twaalfde en dertiende eeuw kampte het graafschap Holland met een groot probleem: de dreiging van het water nam enorm toe. In de dertiende eeuw ontstond ook de verbinding tussen de Zuiderzee en de Noordzee. Tot overmaat van de ramp daalde ook de veengrond van Noord-Holland door inklinking. Hierdoor kwam Noord-Holland nog verder onder de zeespiegel te liggen. In de eeuwen daarna bouwden de Noord-Hollanders veel dijken om het water tegen te houden. Aan deze dijken werden door de overheid allerlei eisen gesteld.

De dijkgraven controleerden de dijken ook regelmatig. Toch ging het nog wel eens mis. In 1509 was er door een storm een grote dijkdoorbraak in het noorden van Holland. Bij deze heftige storm waren ook enkele dorpen en polders overstroomd en beschadigd. In het document staat dat Maximiliaan heer van de Nederlanden de vijf Noordercoggen vrijstelde van het meebetalen aan een belasting. De vier Noordercoggen waren een soort waterschappen die de bevolking tegen het water beschermde. Dit zou ze in staat stellen de dijken te herstellen. In dit document legde een ambtenaar van de vier Noordercoggen vast dat er enkele dijkdoorbraken en overstromingen hadden plaatsgevonden en dat daarom Maximiliaan dit gebied vrijstelde van belasting.

Datering: 1509-01-01 / 1509-31-12
Collectie: Archief van de gemeente Barsingerhorn, 1534-1812
Nummer: 278
Link: https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/d268746b4dde36c1b485cb6b0fd3d33f
Regionaal Archief Alkmaar

Het Regionaal Archief Alkmaar beheert archieven uit een deel van Noord-Holland. De studiezaal is gevestigd aan de Bergerweg 1, 1815 AC Alkmaar. Veel informatie is ook te vinden op de website www.archiefalkmaar.nl. 

Heb je een opmerking of vraag over deze bron? Of een suggestie voor een nieuwe bron, onderwerp of thema? Laat het ons weten via educatie@archiefalkmaar.nl.
  Onderdeel van thema's

Geschiedenislokaal Regionaal Archief

Maximiliaan steunt slachtoffers dijkdoorbraak

Tijdvak: Tijd van steden en staten (1000-1500)


Omschrijving

Maximiliaan steunt slachtoffers dijkdoorbraak

Sinds de twaalfde en dertiende eeuw kampte het graafschap Holland met een groot probleem: de dreiging van het water nam enorm toe. In de dertiende eeuw ontstond ook de verbinding tussen de Zuiderzee en de Noordzee. Tot overmaat van de ramp daalde ook de veengrond van Noord-Holland door inklinking. Hierdoor kwam Noord-Holland nog verder onder de zeespiegel te liggen. In de eeuwen daarna bouwden de Noord-Hollanders veel dijken om het water tegen te houden. Aan deze dijken werden door de overheid allerlei eisen gesteld.

De dijkgraven controleerden de dijken ook regelmatig. Toch ging het nog wel eens mis. In 1509 was er door een storm een grote dijkdoorbraak in het noorden van Holland. Bij deze heftige storm waren ook enkele dorpen en polders overstroomd en beschadigd. In het document staat dat Maximiliaan heer van de Nederlanden de vijf Noordercoggen vrijstelde van het meebetalen aan een belasting. De vier Noordercoggen waren een soort waterschappen die de bevolking tegen het water beschermde. Dit zou ze in staat stellen de dijken te herstellen. In dit document legde een ambtenaar van de vier Noordercoggen vast dat er enkele dijkdoorbraken en overstromingen hadden plaatsgevonden en dat daarom Maximiliaan dit gebied vrijstelde van belasting.

Datering: 1509-01-01 / 1509-31-12
Collectie: Archief van de gemeente Barsingerhorn, 1534-1812
Nummer: 278
Link: https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/d268746b4dde36c1b485cb6b0fd3d33f

Regionaal Archief Alkmaar

Het Regionaal Archief Alkmaar beheert archieven uit een deel van Noord-Holland. De studiezaal is gevestigd aan de Bergerweg 1, 1815 AC Alkmaar. Veel informatie is ook te vinden op de website www.archiefalkmaar.nl. 

Trefwoorden

centralisatie
Barsingerhorn