Hoge kosten voor inwoners van Egmond

Home / Bronnen / Hoge kosten voor inwoners van Egmond    |    Terug
Hoge kosten voor inwoners van Egmond
   
   
 
 
 
 
Transcriptie
Gheven zeer ootmoedelijcken te kennen u Furstliche Genade onderdanighen dyenaeren Bartholomies Symonsz., Schotgen Coemen, Jan Miesz., Aelbert vanden Nooll, Thyman Ghijssen, Koren kindt ende Willem Florysz. con socii, hoe dat zij supplianten duer dyen tleger van u Furstliche Genade tot Egmondt Bynnen leyt, ende daegelijcx groote costen moeten lijden duer dyen dat zij supplianten den soldaeten ofte knechten tot Egmondt upten Hoeve den cost gegeven hebben den tijt van omtrent vii weecken ende noch daegelijcx den cost moeten geven ende boven- dyen noch daegelijcx haer coeyen ende paerden genoemen verden vanden Spaenjaerden ende, zoe zij supplianten zijn schaeme huysluyden dyen all up gehuyert lant sitten, hebbende huer landen tot groote hoeghe prijse vanden rentmeester van Egmondt gehuyert, nyet weetende waermede den supplianten haer achtelley[cken] huyere zullen betaelen noch oock mede gheen gelt en weeten te crijgen omme andere beesten te coopen. Zoude daer omme versoecken dat u Furstliche Genade gelieve aen te sien den supplianten haer armoede ende groote costen dyen zij daegelij[cx] moeten lijden, den supplianten te ontslaen vanden huyere van haer lant dat zij hebben, ende voorts den supplianten te gonnen een redelijcken tijt omme haer versoy achterstallyge huyere te betaelen. Dit doende etc.

Hoge kosten voor inwoners van Egmond

Dit is een officieel verzoek van inwoners van Egmond-Binnen aan Willem van Oranje. Zij huurden tegen hoge kosten landerijen bij Egmond en moesten in het voorjaar van 1573 ook een geuzenleger onderhouden. Het document geeft een inkijkje in de gevolgen van de opstand voor de bewoners van de dorpen rond Alkmaar.

In hun brief gaven de boeren aan dat zij te hoge kosten moesten maken voor het onderhoud van geuzensoldaten, die bij Egmond aan den Hoef gelegerd waren, moesten zij al zeven weken voorzien van voedsel. En het einde was nog niet in zicht. De kosten van het levensonderhoud kwamen boven op de hoge huur die zij moesten betalen voor het bewerken van het land. En daarnaast werden er regelmatig paarden en koeien gestolen door Spaanse soldaten. Dit alles zorgde ervoor dat de boeren hun huur voor het land al een tijd niet meer konden opbrengen. Met deze brief vroegen zij Willem van Oranje om deze keer de huur van het land kwijt te schelden, zodat zij de achterstallige huur konden betalen.

In de marge is te lezen hoe het verder ging met het verzoek. Het bericht is bij meerdere personen terechtgekomen en zij hebben hun opmerkingen aan de zijkant opgeschreven. De rentmeester (degene die het land voor de eigenaar beheerde) stuurde het verzoek door naar Willem van Oranje. Die besloot op advies van de rentmeester, dat de boeren maar een derde van de huur hoefden te betalen en dat zij ruim de tijd zouden krijgen om de achterstallige huur in te halen.

Maker: Bartholomies Symonszoon, Schotgten Coemen, Jan Mieszoon, Aelbert vanden Nool, Thyman Ghijssen, Koren Kindt en Willem Floryszoon
Datering: 1573-02-01 / 1573-04-30
Collectie: RAA, Archief van de gemeente (stadsarchief) Alkmaar, 1254 (1325) -1815 (1816)
Nummer: 2067 brief 37
Link: https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/1cc67cd9d13b3c7c90c89227cb657522
Heb je een opmerking of vraag over deze bron? Of een suggestie voor een nieuwe bron, onderwerp of thema? Laat het ons weten via educatie@archiefalkmaar.nl.
  Onderdeel van thema's

Geschiedenislokaal Regionaal Archief

Hoge kosten voor inwoners van Egmond

Tijdvak: Tijd van ontdekkers en hervormers (1500-1600)


Omschrijving

Hoge kosten voor inwoners van Egmond

Dit is een officieel verzoek van inwoners van Egmond-Binnen aan Willem van Oranje. Zij huurden tegen hoge kosten landerijen bij Egmond en moesten in het voorjaar van 1573 ook een geuzenleger onderhouden. Het document geeft een inkijkje in de gevolgen van de opstand voor de bewoners van de dorpen rond Alkmaar.

In hun brief gaven de boeren aan dat zij te hoge kosten moesten maken voor het onderhoud van geuzensoldaten, die bij Egmond aan den Hoef gelegerd waren, moesten zij al zeven weken voorzien van voedsel. En het einde was nog niet in zicht. De kosten van het levensonderhoud kwamen boven op de hoge huur die zij moesten betalen voor het bewerken van het land. En daarnaast werden er regelmatig paarden en koeien gestolen door Spaanse soldaten. Dit alles zorgde ervoor dat de boeren hun huur voor het land al een tijd niet meer konden opbrengen. Met deze brief vroegen zij Willem van Oranje om deze keer de huur van het land kwijt te schelden, zodat zij de achterstallige huur konden betalen.

In de marge is te lezen hoe het verder ging met het verzoek. Het bericht is bij meerdere personen terechtgekomen en zij hebben hun opmerkingen aan de zijkant opgeschreven. De rentmeester (degene die het land voor de eigenaar beheerde) stuurde het verzoek door naar Willem van Oranje. Die besloot op advies van de rentmeester, dat de boeren maar een derde van de huur hoefden te betalen en dat zij ruim de tijd zouden krijgen om de achterstallige huur in te halen.

Maker: Bartholomies Symonszoon, Schotgten Coemen, Jan Mieszoon, Aelbert vanden Nool, Thyman Ghijssen, Koren Kindt en Willem Floryszoon
Datering: 1573-02-01 / 1573-04-30
Collectie: RAA, Archief van de gemeente (stadsarchief) Alkmaar, 1254 (1325) -1815 (1816)
Nummer: 2067 brief 37
Link: https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/1cc67cd9d13b3c7c90c89227cb657522

Trefwoorden

Egmond
dagelijks leven
oorlogsvoering
Beleg van Alkmaar
geuzenleger
Willem van Oranje
Tachtigjarige Oorlog
Nederlandse opstand
Inkwartiering
Levensonderhoud