Oproep om mannen naar Alkmaar te sturen

Home / Bronnen / Oproep om mannen naar Alkmaar te sturen    |    Terug
Oproep om mannen naar Alkmaar te sturen
   
   
 
 
 
 
Transcriptie
Eersame discrete goede vrunden desen dient omme uluyden te adverteren, dat ick ernstelijcke beghere, immers van wegen zijner Fürstliche Genade lasten ende wel expresselijcke bevele, bij peyne van zijne Fürstliche Genade hooghste ongenade dat ghijluyden aengesiens desen in aller ijle sult uut u beyder gemeente tsamen ofvaerdigen ende scicken hondert eer meer als minder mannen tot scantsgrave naer Alcmaer, omme d begonnen fortificatie te helpen met aller vlijte volmaecken ende verstarcken, daer toe kiesenden die alder goetwillichste, die den gemeene zaecken meest toegedaen zijn, als ick oock nyet en twijfele oft ghij sultet best daer inne wel doen ende continueren u luyden oude getrouhen, dien ick tzijnre tijt wel dencke te recompenseren, want die bewaringe ende preservatie vande stede Alcmaer nyet alleenlijck voor den omleggende dorpen ende ingesetenen vandien zeer nodich ende profijtelijk is. Ick laet staen dattet welvaren vant gehele lant daer aen gelegen is. Daeromme ghijluyden zijner Fürstliche Genade mij, ende tgemeene lant grote diensten zult doen. Dus zijt van desen ter volcoemen in gheen gebreecke God bevole, in haeste tot Scellincwoude desen XVIIe augusti 1573 u lieder goede frunt Diederich Sonoy

Oproep om mannen naar Alkmaar te sturen

Dit is een brief van Diederik van Sonoy, geuzenleider en gouverneur van het Noorderkwartier. Sonoy stuurde deze brief aan de bestuurders van de dorpen Graft en de Rijp. In deze brief riep Sonoy de dorpsbesturen op om minstens honderd mannen naar Alkmaar te sturen. De mannen moesten helpen met het versterken van de versteviging van de stadsmuur. Dit was een belangrijke taak! Sonoy schreef deze brief op 17 augustus 1573: het Spaanse leger was toen al in aantocht en er was geen tijd te verliezen. Ook verstuurt Sonoy de brief niet helemaal namens zichzelf. Hij schrijft dat hij uit naam spreekt van zijne ‘Vorstelijke genade’, Willem van Oranje.

Sonoy spreekt in de aanhef van de brief het bestuur aan met ‘Eersame discrete goede vrunden’. Hij sluit de brief ook af met ‘u lieder goede frunt’. Sonoy vraagt in de brief om de meest betrokken mannen te sturen. Het standhouden van de stad Alkmaar was namelijk niet alleen belangrijk voor de inwoners van Alkmaar. Het had ook invloed op het leven van de inwoners van de omliggende dorpen!

Op de brief staat een paarse stempel. Hierop staat ‘Rycs-Archief in Noord Holland’. Deze stempel is pas later aangebracht. Het is niet bekend of de brief ook een periode in dit archief heeft gelegen. In 1886 kreeg het stadsarchief van Alkmaar opnieuw belangstelling voor de brief. Dit kwam door de oprichting van de ‘8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet’. De brief van Sonoy geeft namelijk een beeld van de situatie rondom Alkmaar tijdens het Beleg.

 

Maker: Diederik Sonoy
Datering: 17-08-1573
Collectie: Inventaris van het archief van de gemeente (Stadsarchief Alkmaar), 1254 (1325) -1815 (1816)
Nummer: NL-AmrRAA-10.1.1.001
Link: https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/details/NL-AmrRAA-10.1.1.001/withscans/0/findingaid/10.1.1.001/start/0/limit/10/flimit/5
Regionaal Archief Alkmaar

Het Regionaal Archief Alkmaar beheert archieven uit een deel van Noord-Holland. De studiezaal is gevestigd aan de Bergerweg 1, 1815 AC Alkmaar. Veel informatie is ook te vinden op de website www.archiefalkmaar.nl. 

Heb je een opmerking of vraag over deze bron? Of een suggestie voor een nieuwe bron, onderwerp of thema? Laat het ons weten via educatie@archiefalkmaar.nl.

Geschiedenislokaal Regionaal Archief

Oproep om mannen naar Alkmaar te sturen

Tijdvak: Tijd van ontdekkers en hervormers (1500-1600)


Omschrijving

Oproep om mannen naar Alkmaar te sturen

Dit is een brief van Diederik van Sonoy, geuzenleider en gouverneur van het Noorderkwartier. Sonoy stuurde deze brief aan de bestuurders van de dorpen Graft en de Rijp. In deze brief riep Sonoy de dorpsbesturen op om minstens honderd mannen naar Alkmaar te sturen. De mannen moesten helpen met het versterken van de versteviging van de stadsmuur. Dit was een belangrijke taak! Sonoy schreef deze brief op 17 augustus 1573: het Spaanse leger was toen al in aantocht en er was geen tijd te verliezen. Ook verstuurt Sonoy de brief niet helemaal namens zichzelf. Hij schrijft dat hij uit naam spreekt van zijne ‘Vorstelijke genade’, Willem van Oranje.

Sonoy spreekt in de aanhef van de brief het bestuur aan met ‘Eersame discrete goede vrunden’. Hij sluit de brief ook af met ‘u lieder goede frunt’. Sonoy vraagt in de brief om de meest betrokken mannen te sturen. Het standhouden van de stad Alkmaar was namelijk niet alleen belangrijk voor de inwoners van Alkmaar. Het had ook invloed op het leven van de inwoners van de omliggende dorpen!

Op de brief staat een paarse stempel. Hierop staat ‘Rycs-Archief in Noord Holland’. Deze stempel is pas later aangebracht. Het is niet bekend of de brief ook een periode in dit archief heeft gelegen. In 1886 kreeg het stadsarchief van Alkmaar opnieuw belangstelling voor de brief. Dit kwam door de oprichting van de ‘8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet’. De brief van Sonoy geeft namelijk een beeld van de situatie rondom Alkmaar tijdens het Beleg.

 

Maker: Diederik Sonoy
Datering: 17-08-1573
Collectie: Inventaris van het archief van de gemeente (Stadsarchief Alkmaar), 1254 (1325) -1815 (1816)
Nummer: NL-AmrRAA-10.1.1.001
Link: https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/details/NL-AmrRAA-10.1.1.001/withscans/0/findingaid/10.1.1.001/start/0/limit/10/flimit/5

Regionaal Archief Alkmaar

Het Regionaal Archief Alkmaar beheert archieven uit een deel van Noord-Holland. De studiezaal is gevestigd aan de Bergerweg 1, 1815 AC Alkmaar. Veel informatie is ook te vinden op de website www.archiefalkmaar.nl. 

Trefwoorden

Beleg van Alkmaar
polsstokbrieven
erfgoed
stadsmuur
Willem van Oranje
geuzenleider
Diederik Sonoy