Rekening voor inkwartiering soldaten

Home / Bronnen / Rekening voor inkwartiering soldaten    |    Terug
Rekening voor inkwartiering soldaten
   
   
 
 
 

Rekening voor inkwartiering soldaten

Oude geschreven bronnen zijn vaak rekeningen, bonnen of schuldbewijzen. Mensen vonden het belangrijk de boekhouding te bewaren. Wat je hier ziet, is de administratie uit 1573 van de Alkmaarse ‘ordinaris thesauriers’. Dit waren de penningmeesters van de stad. Zij beheerden de financiën van Alkmaar en hielden de uitgaven en inkomsten bij. De boekhouding geeft zo een beeld van het dagelijks leven.  

In de aantekening staat een opdracht van Diederik Sonoy, geuzenleider en bevelhebber van het Noorderkwartier. Sonoy heeft volgens deze aantekening een bevel gegeven met betrekking tot zijn eigen ‘vaendelen’ (legereenheden). De soldaten werden ingekwartierd bij de burgers van Alkmaar. Dat betekende dat de soldaten onderdak en eten kregen. De Alkmaarders kregen daar een vergoeding voor, maar moesten ook een deel uit eigen zak betalen.  

Zeventien weken hadden de inwoners onderdak verleend aan de soldaten. Omdat alle soldaten bij elkaar veel vrouwen en kinderen hadden die ook onderhouden moesten worden, lagen de kosten voor de inwoners van Alkmaar veel hoger dan de vergoeding die zij hadden ontvangen. In dit rekeningenboek is te lezen dat Sonoy opdracht gaf om een extra vergoeding uit te laten keren. 

Datering: 1573-12
Collectie: RAA, Archief van de gemeente (stadsarchief) Alkmaar, 1254 (1325) -1815 (1816)
Nummer: 341
Link: https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/scans/NL-AmrRAA-10.1.1.001/2.4.1.1.3/start/40/limit/10/highlight/8
Regionaal Archief Alkmaar

Het Regionaal Archief Alkmaar beheert archieven uit een deel van Noord-Holland. De studiezaal is gevestigd aan de Bergerweg 1, 1815 AC Alkmaar. Veel informatie is ook te vinden op de website www.archiefalkmaar.nl. 

Heb je een opmerking of vraag over deze bron? Of een suggestie voor een nieuwe bron, onderwerp of thema? Laat het ons weten via educatie@archiefalkmaar.nl.

Geschiedenislokaal Regionaal Archief

Rekening voor inkwartiering soldaten

Tijdvak: Tijd van ontdekkers en hervormers (1500-1600)


Omschrijving

Rekening voor inkwartiering soldaten

Oude geschreven bronnen zijn vaak rekeningen, bonnen of schuldbewijzen. Mensen vonden het belangrijk de boekhouding te bewaren. Wat je hier ziet, is de administratie uit 1573 van de Alkmaarse ‘ordinaris thesauriers’. Dit waren de penningmeesters van de stad. Zij beheerden de financiën van Alkmaar en hielden de uitgaven en inkomsten bij. De boekhouding geeft zo een beeld van het dagelijks leven.  

In de aantekening staat een opdracht van Diederik Sonoy, geuzenleider en bevelhebber van het Noorderkwartier. Sonoy heeft volgens deze aantekening een bevel gegeven met betrekking tot zijn eigen ‘vaendelen’ (legereenheden). De soldaten werden ingekwartierd bij de burgers van Alkmaar. Dat betekende dat de soldaten onderdak en eten kregen. De Alkmaarders kregen daar een vergoeding voor, maar moesten ook een deel uit eigen zak betalen.  

Zeventien weken hadden de inwoners onderdak verleend aan de soldaten. Omdat alle soldaten bij elkaar veel vrouwen en kinderen hadden die ook onderhouden moesten worden, lagen de kosten voor de inwoners van Alkmaar veel hoger dan de vergoeding die zij hadden ontvangen. In dit rekeningenboek is te lezen dat Sonoy opdracht gaf om een extra vergoeding uit te laten keren. 

Datering: 1573-12
Collectie: RAA, Archief van de gemeente (stadsarchief) Alkmaar, 1254 (1325) -1815 (1816)
Nummer: 341
Link: https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/scans/NL-AmrRAA-10.1.1.001/2.4.1.1.3/start/40/limit/10/highlight/8

Regionaal Archief Alkmaar

Het Regionaal Archief Alkmaar beheert archieven uit een deel van Noord-Holland. De studiezaal is gevestigd aan de Bergerweg 1, 1815 AC Alkmaar. Veel informatie is ook te vinden op de website www.archiefalkmaar.nl. 

Trefwoorden

Alkmaar
dagelijks leven
oorlogsvoering
Beleg van Alkmaar
geuzenleger
geuzenleider
Diederik Sonoy
Tachtigjarige Oorlog
Nederlandse opstand